Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Nhóm Dịch Vụ

HỆ THỐNG CƠ KHÍ


Điều hòa không khí & Tích trữ nhiệt lạnh.


Hệ thống gió thải.


Hệ thống khí nén.


Phòng sạch.


Hệ thống chữa cháy.