Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Nhóm Dịch Vụ

THIẾT KẾ ĐIỆN

 

Trạm Biến thế


Hệ thống phân phối cung cấp điện


Máy phát và nguồn chiếu sáng khẩn cấp


Hệ cấp nguồn liên tục


Hệ thống chiếu sáng


Hệ thống báo cháy


Nối đất và chống sét


Hệ thống an ninh


Thông tin liên lạc


Tổng đài và điện thoại


Hệ thống tự động hóa tòa nhà


Thang máy