Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Nhóm Dịch Vụ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẾP CÔNG NGHIỆP

Chuyên gia thiết kế hệ thống bếp,và các hệ thống liên quan khác như

Hệ thống điện

Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống khí đốt

Hệ thống khí thải và thông gió

Kho trữ lạnh