Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Dịch vụ

Chúng tôi không những chỉ cung cấp dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trên công trường cho các nhà thầu lắp đặt Cơ-Điện đạt thông số thiết kế mà còn cung cấp giải pháp kỹ thuật cho các sự có kỹ thuật trong giai đoạn vận hành bàn giao dự án.

Những dịch vụ kỹ thuật này được cung cấp cho các dự án đang thực hiện và cả các dự án đã vận hành.